filosofie
filosofie en werkwijze

 
training
training

trainingsaanbod
hoewerkenwij
watvaltop
verwachting
teamontwteamontw
coachingcoaching
contactcontact

Uitvallen of Uitblinken

Trainingen ‘Intercultureel zelfmanagement’ voor studenten
en
‘Effectief inzetten van interculturele competenties’ voor docenten en begeleiders
(i.s.m. Yvonne van der Pol – Luz azul)

Het aantal allochtone studenten in het hoger onderwijs groeit al jaren gestaag en is nagenoeg gelijk aan de instroom van autochtone studenten. Dat is zeer positief. Tegelijkertijd is het studie­rendement van allochtone studenten 20% lager dan bij autochtonen en vallen zij eerder uit. Ruim 40% van de niet-westerse allochtonen valt uit, tegenover 30% van de autochtonen.

De oorzaken hiervoor zijn complexer dan bij autochtone studenten. De afstand tussen het hoger onderwijs en het eigen sociale netwerk is vaak groot en die doen tegenstrijdige aanspraken op de student. Allochtone studenten zullen een groot vermogen tot intercultureel zelfmanagement moeten ontwikkelen. De onderwijsomgeving (docenten en coaches) zal tegelijkertijd toegerust moeten zijn om deze studenten adequaat te ondersteunen.

Met de trainingen Uitvallen of Uitblinken bieden Roland Leeflang en Yvonne van der Pol de studenten en hun docenten en begeleiders de gelegenheid zich zodanig verder te ontwikkelen dat het studie­rendement hoger wordt en uitval wordt teruggedrongen.

DOWNLOAD HIER de pdf-folder met het complete programma

terug


ActToMove