filosofie
filosofie en werkwijze

 
coaching
coaching
teamontwikkeling
teamontwikkeling
contact
contact
training
training

Werkwijze

In ons eerste contact (persoonlijk, telefonisch of via de e-mail) bespreken wij de mogelijkheden. Op basis van een tweede gesprek (bij voorkeur bij u in de organisatie) bied ik u een offerte aan. Deze is uiteraard geheel vrijblijvend.

Ik hanteer de vuistregel dat tussen een eerste contact en de daadwerkelijke training meestal een periode van zes weken nodig is. In die tijd stemmen we de doelstellingen, inhoud en programma af, kan de offerte in uw organisatie gefiatteerd worden en dienen praktische zaken als locatie en logistiek van de deelnemers georganiseerd te worden. Als dat wenselijk is, zoals bij individuele coaching, kan ik een kortere termijn aanhouden. Uiteraard probeer ik zoveel mogelijk met uw wensen rekening te houden.

Heldere communicatie en goede afstemming met u als opdrachtgever vind ik van het grootste belang. Dit betekent dat ik u periodiek informeer over de actuele ontwikkelingen in een trainingstraject. Na afloop van elke training evalueren uw deelnemers de training. Het evaluatieverslag dat ik op basis van die gegevens samenstel, kom ik na de training met u bespreken.

De Algemene Voorwaarden van ActToMove advies, training & coaching zijn onderdeel van de offerte en kunt u HIER downloaden. Ik werk volgens de beroepscode van NVO2 (Nederlandse Vereniging van HRD-professionals in opleiden en ontwikkelen). Heeft u onverhoopt klachten? Dan vraag ik u die snel kenbaar te maken en proberen wij samen tot een oplossing te komen. Als dit echt niet lukt, kunt u zich wenden tot de Raad van Toezicht van NVO2 die toeziet op de naleving van de beroepscode. Klik HIER om de klachtenprocedure te downloaden.


ActToMove