filosofie
filosofie en werkwijze

 
coaching
coaching
teamontwikkeling
teamontwikkeling
contact
contact
training
training

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over een training, of over de specifieke inzet van een trainer of acteur in een traject van ActToMove, Advies, Trainingen & Coaching, maak die klacht dan alstublieft kenbaar. Wij behandelen iedere klacht vertrouwelijk. Wij registreren iedere klacht voor een periode van twee jaar.

U kunt uw klacht op de volgende manier kenbaar maken.
Ga eerst met uw klacht naar de betreffende persoon, voordat u een geschillencommissie of Raad van Toezicht inschakelt. De trainer of acteur moet de gelegenheid krijgen om de klacht met u op te lossen.

Lukt dit niet naar uw tevredenheid? Laat dat dan weten in een schriftelijke klacht ter attentie van:
ActToMove, Advies, Trainingen & Coaching
Roland Leeflang
Egelsvoort 12
5706 HN Helmond

De ontvangst van uw klacht wordt schriftelijk bevestigd. De behandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van Roland Leeflang. Binnen twee weken kunt u een schriftelijke reactie verwachten. Wij handelen uw klacht binnen 8 weken af. Indien we langere tijd nodig hebben, geven wij u een indicatie van de termijn waarop u uitsluitsel kunt verwachten.

Indien wij gezamenlijk geen bevredigende oplossing kunnen bereiken, kunt u een beroep doen op de beroepsvereniging NVO2 (Nederlandse Vereniging van HRD-professionals in opleiden en ontwikkelen). Roland Leeflang is lid van NVO2 en werkt volgens de beroepscode van deze vereniging. Deze beroepscode heeft voor alle leden van NVO2 een volledig bindende kracht.

Ten behoeve van de handhaving van deze beroepscode kent NVO2 een Raad van Toezicht en een College van Beroep. U kunt uw schriftelijke klacht indienen bij de Raad van Toezicht over het niet naleven van de beroepscode.
Raad van Toezicht
p/a NVO2 - directeur J. Schenning
Postbus 88
3970 AB Driebergen

ActToMove